(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Độc giả phải có thẻ thư viện để mượn trả, gia hạn và đặt trước tài liệu.

Quy định mượn trả tài liệu:

 • Đối tượng thuộc ĐHQG-HCM (Hệ chính quy) (*)

Đối tượng

Số lượng tài liệu

Số ngày

Gia hạn

Số lần

Số ngày (Ngày/lần)

Giảng viên, Cán bộ, Học viên sau đại học và Nghiên cứu sinh

5

21

1

21

Sinh viên

3

14

1

14

(*) Đối tượng không phải đặt tiền cọc và phí mượn sách.

 •  Đối tượng thuộc ĐHQG-HCM (Hệ không chính quy) (**)

Đối tượng

Số lượng tài liệu

Số ngày

Gia hạn

Số lần

Số ngày (Ngày/lần)

Độc giả Văn bằng hai; Tại chức; Giảng viên thỉnh giảng

2

14

1

14

 (**) Đối tượng phải đặt tiền cọc khi mượn sách. Xem chính sách đặt tiền cọc.

 • Đối tượng ngoài ĐHQG-HCM (***)

Đối tượng

Số lượng tài liệu

Số ngày

Gia hạn

Số lần

Số ngày (Ngày/lần)

Độc giả ngoài ĐQHG-HCM

2

30

0

0

 (***) Đối tượng phải đặt tiền cọc và đóng phí mượn sách. Xem phí mượn và chính sách đặt tiền cọc.

Chính sách đặt tiền cọc:

Giá bìa sách

Số tiền đặt cọc

Từ 1.000đ – 200.000đ

200.000đ

+ 50.000đ

Từ 200.000 đồng trở lên

Đóng tiền cọc theo giá bìa quyển sách

+ 50.000đ

Sách ngoại văn

Đóng tiền cọc theo giá bìa quyển sách

+ 50.000đ

Lưu ý: Số tiền đặt cọc sẽ được làm tròn số. 

Phí mượn: 1.000đ /1 cuốn /1 ngày

 • Lưu ý:
  •  Giữ kỹ biên lai tiền cọc;
  •  Mượn quá hạn 30 ngày sẽ bị khấu trừ vào tiền cọc 10%/ngày và phải thanh toán phí mượn trong thời gian lưu giữ sách.
  •  Làm mất, hư hỏng sách sẽ áp dụng các quy định phạt và bồi thường theo chính sách của thư viện.

Địa điểm mượn trả tài liệu: 

Độc giả có thể mượn trả tại các chi nhánh của TVTT (Quầy Lưu hành TVTT /Thư viện chi nhánh KTX B). Quầy Lưu hành sẽ ngưng phục vụ mượn trả tài liệu trước giờ thư viện đóng cửa 15 phút. (Xem thông tin Giờ mở cửa)

Tài liệu được mượn và không được mượn:

 • Tài liệu được mượn về nhà: Tất cả tài liệu ở kho General Collection/ General Collection (KTX). 
 • Tài liệu không được mượn về nhà: Tài liệu tra cứu như từ điển, bách khoa toàn thư, cẩm nang,… có đóng dấu Không mượn về, tài liệu phòng Tham khảo, phòng Báo – Tạp chí, Băng đĩa và tài liệu lưu chiểu.

Phạt và bồi thường hư hỏng tài liệu:

 • Phạt trễ hạn: Mức phạt: 5.000đ/tài liệu/ngày.

Nếu độc giả bị phạt tiền quá hạn từ 100.000đ trở lên, tài khoản mượn sẽ bị khoá cho đến khi tài khoản được thanh toán đầy đủ. Nếu khoản tiền phạt trên không được thanh toán vào cuối học kỳ, thư viện sẽ gửi thông báo về Trường.

 • Bồi thường hư hỏng tài liệu:

 Tình trạng

 Mức phạt

 Mất tài liệu hoặc làm cho tài liệu hoàn toàn không sử dụng được

Đền bằng tiền: Giá bìa x 10 + 50.000đ/tài liệu + phí phạt trễ hạn (nếu có) hoặc;

Đền bằng tài liệu: Như tài liệu gốc/năm xuất bản mới hơn + 50.000đ/tài liệu + phí phạt trễ hạn (nếu có)

 Mất trang

 10.000đ/tờ

 Làm bẩn, viết vẽ bẩn lên tài liệu

 3000đ/tờ

 Làm bong bìa

 15.000đ/tài liệu

 Làm rách tài liệu

 30.000đ/tài liệu + 50.000đ/tài liệu (phí xử lý kỹ thuật)

 Làm ướt tài liệu

 Bóc nhãn tài liệu, phiếu ghi chú trên tài liệu.