(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Thư viện Trung tâm cung cấp các phòng học nhóm và phòng hội trường với không gian thoáng mát và yên tĩnh cho tất cả độc giả là cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên của thư viện.

3 phòng học nhóm (tầng 3)

  • Cách thức sử dụng: Miễn phí, đăng ký sử dụng trực tuyến trên website thư viện.
  • Sức chứa tối đa là 15 người/phòng.
  • Trang thiết bị: Máy vi tính nối mạng, máy chiếu.
  • Đăng ký đặt phòng học nhóm trực tuyến trên website

Phòng Hội trường (tầng 3) 

  • Cách thức sử dụng: Trả phí dịch vụ theo quy định 
  • Sức chứa tối đa 50-70 người.
  • Trang thiết bị: Máy lạnh, máy vi tính nối mạng, máy chiếu.

1 phòng máy tính (tầng 2)

  • Cách thức sử dụng: Trả phí dịch vụ theo quy định      
  • Sức chứa tối đa 50 người
  • Trang thiết bị: Máy lạnh, máy vi tính nối mạng, máy chiếu.

Bảng phí giá dịch vụ:

Loại phòng học/trang thiết bị

Phí dịch vụ

Sức chứa

Ghi chú

Phòng học nhóm 1,2,3

Miễn phí

10-15 người

Không máy lạnh. Trường hợp sử dụng máy lạnh, tính phí 20.000đ/giờ.

Phòng Hội trường

20.000đ/giờ

50-70 người

Có máy lạnh, không bao gồm máy tính, máy chiếu (*)

Phòng máy tính

Theo số lượng máy tính đăng ký.

40-50 người

Có máy lạnh

Máy tính xách tay/máy chiếu (*)

10.000đ/giờ/thiết bị

   

Lưu ý: Độc giả mượn Phòng Hội trường, Phòng máy tính vui lòng đăng ký trực tiếp tại Quầy Lưu hành TVTT, không đăng ký qua mạng.