(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Độc giả có thể sử dụng Internet của Thư viện thông qua các dịch vụ sau:

Phòng máy tính: TVTT và thư viện chi nhánh KTX B trang bị mới 100 máy tính cấu hình mạnh với các phần mềm thông dụng, chuyên dụng và các chương trình học ngoại ngữ.

Phí dịch vụ: 3.000đ/h

Wifi: TVTT cung cấp hệ thống wifi miễn phí tại Thư viện.

 


 

Đăng ký làm thẻ thư viện

Đăng ký tài khoản truy cập CSDL trực tuyến

Hướng dẫn Tra cứu mục lục trực tuyến

Hướng dẫn quy tắc sắp xếp và cách tìm tài liệu trong kho mở

Hướng dẫn tìm băng đĩa

Hướng dẫn gia hạn & đặt trước tài liệu

Hướng dẫn sử dụng phòng học nhóm

Hướng dẫn in ấn, sao chụp tài liệu

Hướng dẫn truy cập Internet

Hướng dẫn sử dụng các thư viện trong hệ thống thư viện ĐHQG-HCM