In bài này 

Thân gởi đến quý độc giả lời chào trân trọng.

Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM là một mạng lưới các thư viện liên thông, liên kết, cùng phối hợp cung cấp các nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ thông tin cho tất cả bạn đọc là giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và cán bộ viên chức của ĐHQG-HCM. Sứ mạng của Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM là phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM; đồng thời đóng góp vào việc phát triển cộng đồng cũng như phát triển hệ thống thư viện đại học Việt Nam. Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM gồm các thư viện của các đơn vị thành viên trong ĐHQG-HCM

Cơ chế vận hành

Nguồn tài nguyên thông tin trong Hệ thống

Dịch vụ thư viện chung trong Hệ thống

Công nghệ ứng dụng trong Hệ thống

Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM cam kết làm việc hết lòng, khoa học và sáng tạo để cung cấp cho bạn đọc tài liệu khoa học và các dịch vụ với chất lượng cao nhất, đáp ứng mục tiêu đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM.

Hãy tích cực, chủ động khai thác các nguồn tài nguyên và dịch vụ của Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM và đóng góp ý kiến để thư viện phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Trân trọng

 


 CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

 

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới