(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GHI CHÚ

I. Nhóm chuyên trách cho mảng bổ sung tài liệu

1

Trần Thị Hồng Xiêm

GĐ. Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng nhóm

2

Ngô Thị Thanh Hương

PGĐ. Thư viện Trường ĐH Bách Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Dương Thúy Hương

GĐ. Thư viện Trường ĐH KH Tự nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Bùi Thu Hằng

Giám đốc Thư viện Trường ĐHKHXH&NV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Trưởng P. Nghiệp vụ, Thư viện Trung tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Nguyễn Phan Thị Thắng Trang

Phó Trưởng Thư viện ĐH Quốc tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Nhóm chuyên trách cho công tác phục vụ độc giả

1

Dương Thúy Hương

GĐ. Thư viện Trường ĐH KH Tự nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng nhóm

2

Vũ Nguyên Anh

Thư viện Trường ĐH KH Tự nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Hoàng Thị Hồng Nhung

Trưởng P. Phục vụ, Thư viện Trung tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Bùi Thu Hằng

PGĐ. Thư viện Trường ĐHKHXH&NV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Thái Thị Ánh Tuyết

Thư viện Trường ĐH Bách Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Nguyễn Thị Huệ

Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Ngô Ngọc Hồ

Thư viện Trường ĐH Quốc tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

III. Nhóm chuyên trách cho công tác biên mục

1

Phan Thị Hồng Hạnh

Phó P. Nghiệp vụ, Thư viện Trung tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng nhóm

2

Lưu Thị Hà

Thư viện Trung tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Nguyễn Thị Diệu Trinh

Thư viện Trường ĐH Bách Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Trần Thị Thanh Mai

Thư viện Trường ĐH KH Tự nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Hoàng Thị Liễu

Thư viện Trường ĐH KH Tự nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Lê Mai Diệu Yến

Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Nguyễn Thị Hương

Thư viện Trường ĐHKHXH&NV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Nguyễn Thị Kim Bình

Thư viện Trường ĐH Quốc tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Nguyễn Thị Thanh Trà

Thư viện Viện Môi trường & Tài nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


 CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới