(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Thân gởi đến quý độc giả lời chào trân trọng.

Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM là một mạng lưới các thư viện liên thông, liên kết, cùng phối hợp cung cấp các nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ thông tin cho tất cả bạn đọc là giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và cán bộ viên chức của ĐHQG-HCM. Sứ mạng của Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM là phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM; đồng thời đóng góp vào việc phát triển cộng đồng cũng như phát triển hệ thống thư viện đại học Việt Nam. Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM gồm các thư viện của các đơn vị thành viên trong ĐHQG-HCM

Cơ chế vận hành

 • Tổ chức và quản lý: Hệ thống Thư viện vận hành dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM, đứng đầu là đại diện Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, sự điều hành trực tiếp của Hội đồng Thư viện ĐHQG-HCM, và sự phối hợp hoạt động của các thư viện thành viên. Trong đó, Hội đồng Thư viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chiến lược và triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ bạn đọc trong toàn Hệ thống.
 • Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ: Các thư viện thành viên áp dụng thống nhất và đồng bộ các Chuẩn nghiệp vụ và Quy trình hoạt động thông tin – thư viện. Thư viện Trung tâm đóng vai trò chủ chốt trong việc đầu tư phát triển các công nghệ ứng dụng dùng chung nhằm đảm bảo sự liên thông, đồng bộ và chuẩn hóa nghiệp vụ, tiến đến phù hợp với các tiêu chuẩn phổ biến trong lĩnh vực thư viện – thông tin đang được áp dụng trên thế giới.
 • Nguồn lực dùng chung: Các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ thông tin và cơ sở vật chất của các thư viện thành viên trong Hệ thống được dùng để phục vụ chung cho mọi bạn đọc của ĐHQG-HCM. Bạn đọc có thể sử dụng trực tiếp hoặc từ xa các nguồn lực của tất cả các thư viện thành viên.
 • Nguồn nhân lực: Từng thư viện thành viên có đội ngũ cán bộ thư viện chuyên nghiệp tác nghiệp tại đơn vị của mình. Bên cạnh đó, Hệ thống Thư viện tập hợp các cán bộ thư viện chủ chốt từ các thư viện thành viên để tổ chức các nhóm chuyên trách giữ trách nhiệm điều phối các hoạt động liên thông, liên kết, phối hợp các công tác và hoạt động chuyên môn và phục vụ bạn đọc giữa các thư viện thành viên.
 • Nguồn lực tài chính: ĐHQG-HCM ưu tiên đầu tư cho các dự án, chương trình phát triển Hệ thống theo hướng hiện đại, liên thông, đáp ứng tốt cho mục tiêu phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM.

Nguồn tài nguyên thông tin trong Hệ thống

 • Tài liệu bản in: Hệ thống hiện có hơn 600.000 bản sách, hàng trăm nhan đề tạp chí, hàng ngàn luận văn, luận án và CD-Rom thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học.
 • Tài liệu điện tử truy cập qua mạng internet: Hệ thống hiện có các cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử, gồm hơn 26.000 tạp chí điện tử và 20.000 sách điện tử của các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới. Bạn đọc có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu điện tử từ các máy tính trong hệ thống mạng ĐHQG-HCM hoặc sử dụng tài khoản cá nhân được cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.

Dịch vụ thư viện chung trong Hệ thống

 • Dịch vụ mượn tài liệu liên thư viện; Thông tin và Tham khảo; Hỗ trợ học tập, giảng dạy, nghiên cứu; Lưu hành tài liệu và nhiều dịch vụ khác nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả nguồn tài nguyên thông tin hiện có của các thư viện thành viên.
 • Sinh viên có thể dùng thẻ sinh viên/thẻ thư viện Trung tâm để đến sử dụng tài liệu và các dịch vụ của các thư viện.

Công nghệ ứng dụng trong Hệ thống

 • Cổng tra cứu và truy cập nguồn tài liệu báo và tạp chí: Phần mềm kết nối tất cả các cơ sở dữ liệu tạp chí; nhờ đó giúp bạn đọc nhanh chóng tìm được những cuốn tạp chí mong muốn.
 • Cổng tra cứu và truy cập nguồn tài nguyên thông tin của Hệ thống: Phần mềm kết nối thông tin của tất cả các nguồn tài liệu – bản in, tài nguyên điện tử, bộ sưu tập số của thư viện và của các nhà xuất bản; từ đây, bạn đọc có thể tra cứu và truy cập vào toàn văn của các loại tài liệu điện tử, hoặc định vị được các địa điểm có thể mượn được tài liệu bản in. Ngoài ra, hộp tìm kiếm này cũng giúp bạn đọc truy cập được đến hàng triệu bài báo nghiên cứu trên các tạp chí điện tử, sách điện tử, cơ sở dữ liệu điện tử sẵn có từ các nguồn tài nguyên truy cập mở và theo những thỏa thuận cấp phép truy cập hiện hành với nhiều nhà xuất bản trên thế giới.

Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM cam kết làm việc hết lòng, khoa học và sáng tạo để cung cấp cho bạn đọc tài liệu khoa học và các dịch vụ với chất lượng cao nhất, đáp ứng mục tiêu đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM.

Hãy tích cực, chủ động khai thác các nguồn tài nguyên và dịch vụ của Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM và đóng góp ý kiến để thư viện phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Trân trọng

 


 CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

 

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới