(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Quy định làm thẻ thư viện:

Đối tượng:

 • Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQG-HCM
 • Cán bộ, sinh viên của các cơ quan, trường ngoài ĐHQG-HCM

THẺ THƯ VIỆN

 Đối tượng

Lệ phí

Thời gian trả thẻ

Cá nhân

Cán bộ

Sinh viên

Thẻ cán bộ, phiếu đăng ký làm thẻ thư viện

Thẻ sinh viên, phiếu đăng ký làm thẻ thư viện

 • Thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM: 45.000đ
 • Ngoài Đại học Quốc gia TP.HCM: 95.000đ (* Xem thêm chính sách đặt tiền cọc khi mượn  sách)

Trả thẻ vào ngày dự tập huấn/theo lịch hẹn

Tập thể

Danh sách tập thể sinh viên, cán bộ, Phiếu đăng ký làm thẻ thư viện

THẺ NGÂN HÀNG E-PARTNERS CARD KIÊM THẺ THƯ VIỆN

 Đối tượng

Lệ phí

Thời gian trả thẻ

Cá nhân

Cán bộ

Sinh viên

Thẻ cán bộ (nếu có), Bản sao giấy CMND, Giấy đề nghị phát hành thẻ liên kết E-Partners Card kiêm thẻ thư viện

Thẻ sinh viên, Bản sao giấy CMND, Giấy đề nghị phát hành thẻ liên kết E-Partners Card kiêm thẻ thư viện

 • Thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM: 40.000đ
 • Ngoài Đại học Quốc gia TP.HCM: 95.000đ (* Xem thêm chính sách đặt tiền cọc khi mượn  sách)

20 ngày kể từ ngày đăng ký  

Tập thể

Danh sách tập thể sinh viên hoặc cán bộ, Giấy đề nghị phát hành thẻ liên kết E-Partners Card kiêm thẻ thư viện.  

Hướng dẫn trình tự đăng ký, nhận thẻ thư viện/ thẻ liên kết E-Partners Card kiêm thẻ thư viện:

 1. Tham gia lớp tập huấn sử dụng thư viện (30 phút). Nội dung tập huấn:
 • Giới thiệu chung về TVTT: sơ đồ, vị trí các phòng ban, các sản phẩm – dịch vụ của TVTT, đội ngũ cán bộ thư viện,…
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết các dịch vụ tại các bộ phận: quầy Lưu hành, quầy Thông tin, phòng Báo – Tạp chí, phòng Máy tính.
 • Giới thiệu nguồn tài nguyên của TVTT: tài liệu bản in, điện tử, nghe nhìn,…
 • Hướng dẫn độc giả cách sử tài khoản cá nhân, cách tra cứu OPAC, gia hạn & đặt trước tài liệu, sử dụng phòng học nhóm, hội trường.
 • Một số thông tin lưu ý, nhắc nhở & các kênh hỗ trợ cho độc giả.
 • Tổ chức các trò chơi đố vui/dẫn độc giả tham quan TVTT (Không bắt buộc).
 1. Tour tập huấn (15 phút). Nội dung tập huấn:
 • Hướng dẫn độc giả cách sử tài khoản cá nhân, cách tra cứu OPAC, gia hạn & đặt trước tài liệu, sử dụng phòng học nhóm, hội trường.
 • Dẫn độc giả đi tham quan TVTT & hướng dẫn trực tiếp các dịch vụ tại từng bộ phận.
 • Một số thông tin lưu ý, nhắc nhở & các kênh hỗ trợ cho độc giả.
 1. Làm bài kiểm tra online:
 • Độc giả nhận tài liệu tham khảo “Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện” tại quầy Lưu hành/quầy Thông tin/ Tham khảo tài liệu online với đầy đủ các nội dung về TVTT.
 • Độc giả truy cập vào địa chỉ: Làm kiểm tra để làm bài kiểm tra.
 • Kết quả bài kiểm tra của độc giả được công bố trên facebook TVTT vào ngày thứ 3 hàng tuần. (Những bài kiểm tra Đạt là những bài có 50% số câu trả lời đúng trở lên)

Cấp lại thẻ: Khi Độc giả mất thẻ thư viện/thẻ liên kết E-Partners Card kiêm thẻ thư viện phải báo ngay cho TVTT bằng điện thoại, email hoặc trực tiếp tại Quầy Lưu hành.

THẺ

Lệ phí

Thời gian trả thẻ

THẺ MẤT (Thẻ thư viện)

35.000 đồng

05 ngày kể từ ngày đăng ký

THẺ MẤT (Thẻ liên kết E-Partners Card kiêm thẻ thư viện)

35.000 đồng

20 ngày kể từ ngày đăng ký

THẺ HƯ DO LỖI KỸ THUẬT

Miễn phí

20 ngày kể từ ngày đăng ký

Gia hạn thẻ: Hàng năm, độc giả phải đóng phí gia hạn thẻ để tiếp tục sử dụng thư viện.

 • Độc giả thuộc ĐHQG.HCM: 25.000 đồng/năm
 • Độc giả ngoài ĐHQG.HCM: 50.000 đồng/năm