(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Photocopy tài liệu:

  • Liên hệ cán bộ quầy Lưu hành để được hướng dẫn sử dụng các máy photocopy.
  • Phí: 250đ/trang A4.

Scan tài liệu: Thư viện cung cấp máy scan (Phòng máy tính 1) để độc giả tự scan theo nhu cầu.

Hướng dẫn sử dụng máy Scan (độc giả chú ý tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ) - xem hướng dẫn