Các dự án

 Xin chân thành cảm ơn các tổ chức đã tài trợ kinh phí cho Thư viện Trung tâm thực hiện thành công một số dự án trong thời gian qua.

INASP

Với việc đề xuất 2 tiểu dự án – “Nâng cao năng lực khai thác tài liệu khoa học trực tuyến, 2008”“Quản lý và tích hợp nguồn tài liệu khoa học nội sinh trong các thư viện đại học, 2012” Thư viện Trung tâm đã được INASP tài trợ hơn 5.500 USD để tổ chức các khóa tập huấn cho hơn 120 giảng viên, cán bộ và học viên sau đại học của ĐHQG-HCM và 50 cán bộ trong hệ thống thư viện ĐHQG-HCM và một số thư viện tại TP.HCM. Nguồn tài trợ này rất có ý nghĩa đối với Thư viện Trung tâm nói riêng và ĐHQG-HCM nói chung trong việc trang bị cho người thụ hưởng khả năng tiếp cận, sử dụng và quản lý nguồn tài liệu khoa học một cách hiệu quả.

 INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications) là một tổ chức phi chính phủ được Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU) thành lập từ năm 1992 nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học với quy mô rộng khắp thế giới gồm 23 quốc gia thành viên và hơn 80 quốc gia liên kết trong mạng lưới.

 Ở Việt Nam, tổ chức INASP đã hỗ trợ tài chính, chuyên gia để triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, khai thác và phổ biến thông tin khoa học đến cho mọi người.

WORLD BANK 

Để xây dựng và phát triển Thư viện Trung tâm, bên cạnh nguồn đầu tư chủ yếu của ĐHQG-HCM, còn có nguồn tài chính hết sức quan trọng của Dự án Giáo dục Đại học giai đoạn 1 và giai đoạn 2, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Với tổng mức kinh phí tài trợ cho cả hai giai đoạn là 2.100.000USD, Thư viện Trung tâm đã được đầu tư xây dựng thành một thư viện điện tử, có trang thiết bị, các phần mềm tra cứu và truy cập tài liệu hiện đại nhất, với nguồn tài liệu điện tử phong phú, chất lượng cao, phục vụ hiệu quả yêu cầu đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM. Nguồn tài chính này cũng đã giúp nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện thông qua các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài, các khóa tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước cho nhiều cán bộ thư viện. Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM, cốt lõi là sự tổ chức phối hợp, kết nối và chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin khoa học giữa các thư viện thành viên, phục vụ chung cho toàn ĐHQG-HCM, cũng đã được xây dựng và phát triển nhờ có nguồn tài chính của dự án này.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) là một tổ chức tài chính quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc (United Nations), nơi cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình cho vay vốn không lãi suất hoặc với lãi suất ưu đãi. Phương châm của Ngân hàng Thế giới là “Vì một thế giới không có đói nghèo.

Số lượt truy cập
  • 2
  • 9
  • 2
  • 4
  • 3
  • 7
  • 0

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6