Phục vụ các Cơ sở dữ liệu Gale Cengage Learning

Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu Gale Cengage Learning gồm hai Academic OneFile: cung cấp hàng triệu bài báo từ hơn 17.000 tạp chí học thuật và các nguồn có thẩm quyền khác. Các chủ đề thế mạnh:

 • Business & Economics; Biology; Chemistry
 • Enviromental Science; Psychology; Marketing
 • Health & Medicine; Literature
 • Political Science & Diplomatic Studies
 • Science & Technology; History

General OneFile: Bao gồm toàn văn các nguồn tin tức, tạp chí và các bài báo từ các ấn phẩm định kỳ với nhiều chủ đề: kinh doanh, máy tính, các sự kiện hiện tại, kinh tế, giáo dục, các vấn đề về môi trường, y tế, sở thích, nhân văn, luật, văn học, nghệ thuật, chính trị, khoa học, khoa học xã hội, và nhiều chủ đề quan tâm chung khác.

 • Thời gian truy cập: Từ 15/8/2017 đến 15/8/2018

Cách thức truy cập sử dụng CSDL: CSDL Gale Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL Gale Cengage Learning

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

 • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
 • Điện thoại: 028 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
 • Email: phucvu@vnuhcm.edu.vn 
 • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU
Số lượt truy cập
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 1
 • 5
 • 7

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6